Regeling plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden

Publicatiedatum:
maandag 26 november 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking

Regeling plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden,

 

Gelet op artikel 11, lid 3 van de Wet veiligheidsregio's;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende:

 

Regeling plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden

 

Artikel 1 Vervanging voorzitter

 

1. De burgemeester van Alphen aan den Rijn wordt aangewezen als plaatsvervangen voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden

 

2. Bij verhindering of ontstentenis van zowel de voorzitter als de plaatsvervanhgend voorzitter kunnen vanuit het Dagelijks Bestuur de burgemeesters van de gemeenten Katwijk, Krimpenerwaard, Kaag en Braassem en Lisse in principe in die volgorde de taken van de voorzitter waarnemen.

 

 

Artikel 2 Bevoegdheden

 

Degene die op grond van artikel 1 de voorzitter vervangt en zijn functie waarneemt heeft op dat moment de bevoegdheden die aan de functie zijn verbonden.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

 

1. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2018

 

Aldus besloten op 28 juni 2018 ,

Namens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden,

de voorzitter, H.J.J. Lenferink

de secretaris, J.J. Zuidijk

Ga naar het begin