Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent het aanwijzen van een klachtencoördinator

Publicatiedatum:
woensdag 31 oktober 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent het aanwijzen van een klachtencoördinator

Het Dagelijks Bestuur

 

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Klachtenreglement Holland Rijnland

 

heeft in zijn vergadering van 24 november 2016 besloten

 

als klachtencoördinator aan te wijzen de Bestuursjuridisch medewerker

 

en als plaatsvervangend klachtencoördinator de Contract- en informatie manager.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 24 november 2016.

 

 

Leiden 24 november 2016,

de secretaris – directeur,

L.A.M. Bakker

de voorzitter,

H.J.J. Lenferink

Ga naar het begin