Wat vind jij?

Alle jongeren in de gemeente Teylingen tussen de 14 en 25 jaar ontvingen eind 2017 een brief van de burgemeester met het verzoek om een vragenlijst in te vullen over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Veel jongeren hebben hier op gereageerd en de survey ingevuld. Ook gaven veel jongeren aan dat ze in de toekomst met ons mee willen denken.
In deze analyse zie je de resultaten van de jongerensurvey.

De Analyse van de Jongeren Survey is ook in pdf te raadplegen.

Vraag 1: In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, ben je van plan om te gaan stemmen?

De helft van de deelnemende jongeren geeft aan te gaan stemmen. De andere helft van de ondervraagde jongeren geeft aan nog te jong te zijn om te mogen stemmen, een enkeling zal niet gaan stemmen. 

Vraag 1
Vraag 2: Vul de volgende zin aan: ‘Ik ga stemmen omdat…’

Vraag 2

Vraag 3: Wat is de reden dat je niet gaat stemmen?

Het merendeel van de ondervraagde jongeren gaf aan nog minderjarig te zijn waardoor zij nog niet mogen stemmen. Een enkeling gaf aan nog niet genoeg informatie te hebben om te gaan stemmen. 

Vraag 4: De gemeente werkt aan verschillende onderwerpen, welke vind jij belangrijk?

De top 5 verkiezingsthema's zijn volgens de jongeren:
1. Betaalbare woonruimte voor jongeren
2. Verkeersveiligheid 
3. Een schone omgeving
4. Goed onderwijs
5. Plekken om te sporten 

Vraag 4

Vraag 5: Op welke manier zou je het liefst mee willen denken met de gemeente?

Vraag 5

Vraag 6: Stel je hebt het morgen voor het zeggen in de gemeente, wat is het eerste dat je zou veranderen?

Vraag 6

Vraag 7: Welke sociale media kanalen volg je van de gemeente?

Vraag 7

Vraag 8: Waarom volg je ons niet op sociale media?

Vraag 8

Vraag 9: Zou je ons wel op andere social media kanalen volgen? Zo ja geef aan welke

Vraag 9

Vraag 10: Wat is je leeftijd?

Ongeveer de helft van de jongeren die deze survey hebben ingevuld mogen stemmen omdat ze 18 jaar of ouder zijn. De overige 50% zijn minderjarigen. 

Vraag 10

En nu?

Velen van jullie gaven aan met ons mee te willen denken in de toekomst. Dank hiervoor. We zijn aan de slag gegaan met jullie feedback en willen jullie binnenkort uitnodigen voor een brainstormsessie. Hou facebook en twitter en instagram in de gaten! We houden jullie op de hoogte!