Uw mening geven

Bel of e-mail uw raadslid

U kunt bellen of e-mailen. Raadsleden zijn vertegenwoordigers van de inwoners. Zij staan open voor uw ideeën.

Inspreken in de vergadering

Spelregels inspreekrecht

Ook u kunt gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad of een commissie toe te spreken. Iedereen kan het woord voeren, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Spreektijd

U krijgt normaal gesproken vijf minuten de tijd om in te spreken aan het begin van de vergadering of bij de commissievergaderingen voorafgaand aan het agendapunt waarover u wilt inspreken. De totaal beschikbare tijd om in te spreken is 30 minuten. Als er meer dan zes insprekers zijn, verdelen wij de tijd evenredig over de sprekers.

Wat kunt u verwachten?

Het inspreekrecht is een formeel instrument. De raad neemt uw inspraak mee in zijn afweging om te komen tot een besluit. U krijgt in de regel geen antwoord.

Uw inspraak vindt plaats in een openbare vergadering en wordt uitgezonden via Teylingen.tv. Bij inspreken in een raadsvergadering wordt uw inspraak ook vastgelegd in de notulen van de raad.

Uitzonderingen

Als u met meerdere personen vanuit hetzelfde belang over hetzelfde onderwerp het woord voert, vragen wij u een woordvoerder aan te wijzen.

U kunt niet inspreken over keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen, of onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan.

Tips

Uit ervaring blijkt dat u na het voordragen van een blad papier (A4) door uw inspreektijd heen bent. Hebt u meer informatie, zorg er dan voor dat u dit vooraf mailt aan de raad.

Het is niet nodig om eerder ingediende zienswijze te herhalen, raadsleden dragen hier al kennis van.

Raadsvergaderingen zijn het sluitstuk van een besluitvormingsproces. Hoe vroeger u raadsleden benadert, hoe groter uw kans op succes. U kunt raadsleden vooraf mailen of bellen, een fractievergadering bezoeken.

De raad ontvangt graag vooraf uw inspreektekst per mail.

Wilt u inspreken?

Meld dit dan vooraf en mail uw inspreektekst aan de griffie.

Burgerinitiatief: plaats uw onderwerp op de agenda!

Denkt u wel eens 'daar zou de politiek iets aan moeten doen'? Met een burgerinitiatief kunt u zelf iets op de agenda van de gemeenteraad plaatsen en zo invloed uitoefenen op de gang van zaken in onze gemeente. In Teylingen is een handtekening al genoeg om een burgerinitiatief in te dienen. Wij hebben ook geen leeftijdsgrens. Het enige waar we naar kijken is de kwaliteit van uw voorstel.

Welke onderwerpen?

Natuurlijk zijn niet alle onderwerpen geschikt voor een burgerinitiatief. Het moet wel een onderwerp zijn waar de gemeenteraad over gaat. Voorbeelden van ingediende initiatieven zijn de aanleg van een pannavoetbalveldje, het afschaffen van de hondenbelasting en het veranderen van de route van een veerpont.

Aan de slag!

U zet uw burgerinitiatief op papier of e-mail. U geeft in uw voorstel een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat wilt u bereiken?
  • Wat moet er gedaan of gelaten worden om het doel te bereiken?
  • Wat is daarvoor nodig?
  • Hoeveel gaat het ongeveer kosten?

Is uw voorstel klaar, dan stuurt of mailt u het naar de gemeenteraad. U mag uw voorstel daar toelichten en verdedigen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het voorstel wordt aangenomen of niet.

Hulp nodig? Meer informatie?

Bent u enthousiast geworden om uw burgerinitiatief in te dienen? De medewerkers van de griffie helpen u graag om te bekijken of uw onderwerp geschikt is. Wij kunnen u ook helpen bij het maken van de tekst. Neemt u contact op met de griffie.

Werkbezoek: laat het de raad zien!

Is er iets waar u aandacht voor wilt vragen bij de gemeenteraad? Nodig dan de raadsleden uit om te komen kijken. Als u een goed idee heeft voor een werkbezoek, neemt u dan contact op met de griffie.