Raadsprogramma

In het raadsprogramma (coalitieakkoord) staan de uitgangspunten voor het gemeentelijk beleid beschreven voor de raadsperiode.

Zorgzaam regisseren, dichtbij mensen

De partijen VVD, CDA en D66 zetten de bestaande samenwerking voort in de coalitieperiode 2014-2018. De drie partijen versterken elkaar en gaan gezamenlijk invulling geven aan de stevige uitdagingen die op de gemeente afkomen. De rol van de gemeente als regisseur wordt voortgezet, waarbij gelet op de grote veranderingen in het sociale domein de begrippen ‘zorgzaamheid’ en ‘dichtbij mensen’ leidende principes zijn. Daarbij respecteert de gemeente de eigenheid van de drie dorpen in Teylingen en geeft ruimte aan het behoud van de eigen identiteit.

Eerdere raadsprogramma's