Griffie

Heeft u vragen over de gemeenteraad? Neemt u dan contact op met de griffie.

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de leden en de fracties.

E-mail: gemeenteraad@raadteylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar)

Postadres

Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout

Bezoekadres

Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout

 

_W4A0044d

Robert van Dijk, griffier
E-mail: r.vandijk@raadteylingen.nl
Telefoon: 0252-783 590

 • raadsgriffier
 • commissiegriffier Bestuur, Financiën en Toerisme
 • secretaris Presidium
 • secretaris Auditcommissie
 • secretaris werkgroep Regiozaken

 

 

_W4A0006d


Klaas Overbeek, raadsadviseur
E-mail: k.overbeek@raadteylingen.nl
Telefoon: 0252-783 592

 • Plv. raadsgriffier
 • commissiegriffier Welzijn
 • adviseur Burgerparticipatie en Raadscommunicatie

 

 

 

_W4A0177d

Lisanne Korteling, raadsadviseur
E-mail: l.korteling@raadteylingen.nl
Telefoon: 0252- 783 455

 • commissiegriffier Ruimte
 • secretaris/ onderzoeker rekenkamercommissie

 

 

 

 

_W4A0018d

Elly van der Geest, griffiemedewerkster
E-mail: e.vandergeest@raadteylingen.nl
Telefoon: 0252-783 593

 • secretariaat griffie
 
 

Bewaren

Bewaren

Bewaren