Inkomensondersteuning

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) kan startende en bestaande ondernemers of ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf financieel helpen.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) kan startende en bestaande ondernemers of ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf financieel helpen. Via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kunnen ondernemers met een levensvatbaar bedrijf een financiële bijdrage krijgen. Dit met als doel dat u als ondernemer voor uw eigen inkomen kunt zorgen of dat u uw bedrijf verantwoord kunt beëindigen.

Mogelijkheden Bbz

 • Rentedragende lening;
 • Kwijtschelding deel van de rente;
 • Aanvullende uitkering op het inkomen;
 • Begeleiding.

Deze mogelijkheden gelden niet voor iedereen. De mogelijkheden zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Voorwaarden

 • U bent ondernemer én ouder dan 18 jaar of jonger dan 65 jaar.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw bedrijf is levensvatbaar en voldoet aan de wettelijk eisen voor vestiging. De eis van levensvatbaarheid geldt niet als u een oudere ondernemer bent, of als u wilt stoppen met uw onderneming.
 • Uw bedrijf is rechtmatig in Nederland gevestigd.
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in het bedrijf of beroep.
 • U moet ondernemer zijn. Dit betekent dat u de beslissingen neemt in het bedrijf. Ook bent  u verantwoordelijk voor de financiële risico’s.
 • Uw inkomen en dat van uw eventuele partner is samen lager dan de voor u geldende bijstandsnorm.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie en de folders over de Bbz en de bijstandsnormen kunt u contact opnemen met de ISD. Op de volgende sites vindt u ook meer informatie: www.imk.nl, www.szw.nl of www.kvk.nl.

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis).

Website: www.isdbollenstreek.nl

Per mail: info@isdbollenstreek.nl

Persoonlijk: bezoek aan het zorgloket/Wmo Adviescentrum van gemeente Teylingen, gemeentekantoor Sassenheim, Wilhelminalaan 25.

Wilt u financiële ondersteuning bij het starten van uw onderneming?

 Meer over het starten van een bedrijf leest u op de website van de Kamer van Koophandel (KVK).