Economische Agenda Greenport

In de Duin- en Bollenstreek hebben gemeenten (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) en ondernemers de krachten gebundeld rondom de Economische Agenda Greenport.

De Greenport in de Duin- en Bollenstreek is het economisch cluster van bedrijven in de (glas)tuinbouw in onze streek. De gemeenten zijn het er unaniem over eens dat deze sector van groot cultureel en economisch belang is. Bedrijfsleven, overheid en onderwijs werken daarom binnen de Greenport samen aan versterking van de economische positie van het sierteeltcluster in de regio. Zowel de teelt, veredeling, broeierij, handel, logistiek en export van bloemen, bollen en planten maken deel uit van de Greenport.

Alle kennispartners die de sierteelt nodig heeft, zijn in deze regio gevestigd en versterken elkaar onderling. De Greenport werkt samen met hen samen onder meer aan innovatie, duurzaamheid, onderwijs, arbeidsmarkt en draagt hiermee bij aan de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse sierteeltcluster.

Het stimuleren van ontwikkelingen gebeurt onder meer op de volgende gebieden:

  • Biobased economy (BBE). Dit wil zeggen de overgang van een economie die draait op fossiele brandstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof.
  • Het vinden van cross-overs op het gebied van ruimtevaarttechnologie die gebruikt kunnen worden in de tuinbouw. Daarbij kan worden gedacht aan gewasherkenning en vocht-, nutriënten- en infectieherkenning.
  • De regiomarketing uitwerken. Dit moet o.a. leiden tot een duidelijke positionering van de Greenport Duin- en Bollenstreek ten opzichte van de andere vijf Greenports in Nederland. Maar ook de Duin- en Bollenstreek toeristisch en als vestigingslocatie voor bedrijven in de markt zetten.
  • Het stimuleren van innovaties. Onder andere op het gebied van nieuwe variëteiten, gezondheid, organisch stofbeheer, duurzamer en kostenefficiënter produceren, automatisering en digitalisering ziektebestrijding, opslag, logistiek, infrastructuur et cetera.

Informatie

Wilt u meer weten over de Greenport Duin- en Bollenstreek? Kijk dan op www.greenportdb.nl of neem contact op per mail met de heer Michiel Cappendijk, programmamanager.