Economisch beleid

Het Economisch Beleidsplan is een leidraad voor nieuwe economische ontwikkelingen in de gemeente Teylingen.

Het Economisch Beleidsplan is een leidraad voor nieuwe economische ontwikkelingen in de gemeente Teylingen. Het beleidsrapport schets de gewenste economische ontwikkelingen op hoofdlijnen. Het economisch beleidsplan bestaat uit een centraal, overkoepelend beleidsrapport op hoofdlijnen en een aantal bijlagen die meer de diepte ingaan. De ambities uit het beleidsplan zijn samen te vatten in vier pijlers, te weten:

1. Proactief economisch beleid voor vitaliteit en kwaliteit,
2. Benutten strategische locatie en aanjagen werkgelegenheid,
3. Regionale samenwerking en afstemming.
4. Duurzame ontwikkeling en groene uitstraling.

Het Economisch Beleidsplan is het resultaat van een intensief en interactief proces van de gemeente met ondernemers en ondernemersverenigingen in de gemeente, de Kamer van Koophandel Den Haag, vestiging Lisse en Greenport Duin- en Bollenstreek, om te komen tot een toekomstbeeld voor de economie in de gemeente Teylingen. De ambities in dit plan zijn vastgelegd tot 2020.

Wilt u het economisch beleidsplan (PDF) ontvangen? Mailt u dan naar Fred Wulp, f.wulp@teylingen.nl.