Bedrijfsinterne milieuzorg

Bedrijfsinterne milieuzorg is een onderdeel van het managementsysteem van een onderneming.
Als u (als bedrijf) de interne milieuzorg onvoldoende regelt en niet via een systematische en controleerbare wijze borgt, moet de gemeente (als bevoegd gezag) dit via het milieuvergunningeninstrument doen.

De taken op milieugebied worden in de gemeente Teylingen uitgevoerd door de Milieudienst West Holland.