Meer onderwerpen

 • Bedrijfsafval

  11 augustus 2016

  Het afval van bedrijven en instellingen wordt niet door de gemeente opgehaald. U moet zelf zorg dragen voor de inzameling van uw bedrijfsafval.

 • Contact met de gemeente

  Contactgegevens van de gemeente Teylingen.

 • Duurzaam Teylingen

  28 september 2017
 • Economisch beleid

  Het Economisch Beleidsplan is een leidraad voor nieuwe economische ontwikkelingen in de gemeente Teylingen.

 • Economische Agenda Duin- & Bollenstreek

  De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek is opgesteld door de vijf gemeenten in samenspraak met de gemeente Katwijk, ondernemers, het maatschappelijk middenveld en de Economic Board. Deze agenda is het fundament onder de ambitie om de economische positie van de Duin- en Bollenstreek te versterken met daarnaast behoud van de woonaantrekkelijkheid. Zie ook www.eadb.nu

 • Economische Agenda Greenport

  In de Duin- en Bollenstreek hebben gemeenten (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) en ondernemers de krachten gebundeld rondom de Economische Agenda Greenport.

 • Europees geld voor platteland Holland Rijnland

  Vanaf 12 december 2016 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend in het kader van het Europese LEADER programma Holland Rijnland ‘Op weg naar een Healthy Region’.

 • Inkomensondersteuning

  De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) kan startende en bestaande ondernemers of ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf financieel helpen.

 • Meer nieuws

 • Ondernemersplein

  Veel wetten en regels zijn landelijk geregeld. Daarom heeft Rijksoverheid een website gemaakt voor ondernemers waarop u alle wet- en regelgeving vindt die voor u belangrijk kan zijn.

 • Ondernemersvereniging TOV

  Teylingen kent één ondernemersvereniging, de Teylinger Ondernemers Vereniging (TOV).