Ontheffing sluitingstijden

Openbare (horeca)gelegenheden mogen van zondag- tot en met donderdagavond geopend zijn tot 01.00 uur. Op vrijdag- en zaterdagavond mogen ze geopend zijn tot 01.30 uur.

Aanvraag

Wilt u een activiteit organiseren die langer duurt dan tot de toegestane openingstijd, dan kunt u een ontheffing voor de verruiming van de sluitingstijd online aanvragen.

Er kan ontheffing worden verleend tot 1 uur na de toegestane openingstijd. Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld oud en nieuw) kan voor langere tijd ontheffing worden verleend.

Heeft u een paracommerciele inrichting (bijvoorbeeld een tennisvereniging), dan moet u ook ontheffing aanvragen voor het langer schenken van drank.

Op uw aanvraag voor ontheffing nemen wij binnen 8 weken een besluit.