Drank- en horecavergunning

Verkoopt u in uw horecabedrijf alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Horecabedrijf

Een horecagelegenheid of horecabedrijf is een inrichting waar tegen vergoeding dranken worden geschonken voor directe consumptie. Zoals in een café, restaurant of lunchroom. Ook verenigingen moeten in het bezit zijn van deze vergunning als zij (alcoholische) drank willen schenken.

Rechtspersonen/natuurlijke personen

U kunt een Drank- en Horecavergunning aanvragen voor rechtspersonen. Dat is bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een stichting. Of voor natuurlijke personen. Dat is bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. De vergunning is persoons- en objectgebonden.

Geldigheidsduur

Een drank- en horecavergunning is onbeperkt geldig. Zodra er wijzigingen in het horecabedrijf plaatsvinden, moet de vergunning meestal worden aangepast, bijvoorbeeld:

  • Als er iets wijzigt in de ondernemingsvorm moet u een nieuwe vergunning aanvragen.
  • Als er nieuwe leidinggevenden werkzaam zijn in het horecabedrijf moet u de vergunning laten aanpassen.
  • Als de lokaliteiten wijzigen, zoals na een verbouwing, moet de drankvergunning worden aangepast.

Kosten

Een drank- en horecavergunning kost € 353,50.
Het wijzigen van een leidinggevende kost € 45,75 en bij het wijzigen van de inrichting betaalt u € 114,25.

Bijzonderheden

De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een drank- en horecavergunning:

  • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
  • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijk macht ontheven en is van goed levensgedrag.
  • Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig zijn tijdens de openingstijden van de horecagelegenheid of slijterij.
  • De inrichting van de horecagelegenheid of slijterij voldoet aan de eisen die staan in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Lees meer over de inrichtingseisen van een horecagelegenheid of de inrichtingseisen van een slijterij.

Bibobtoets

Vanaf 1 januari 2015 voeren we een extra toets uit bij de aanvraag van onder meer drank- en horecavergunningen voor de commerciële sector (slijterijen zijn hiervan uitgezonderd). Dit houdt in dat u, naast het reguliere aanvraagformulier, ook een aanvullende vragenlijst moet invullen. Deze sturen wij u zo snel mogelijk toe.
Pas als we de ingevulde vragenformulieren en relevante bijlagen hebben ontvangen, kunnen we de aanvraag in behandeling nemen. Reden hiervoor is dat de gemeente Teylingen wil bijdragen aan gezond ondernemerschap en daarom wil voorkomen dat de ondernemers aan wie zij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien.
Wanneer welke toets wordt uitgevoerd staat in de Bibob-beleidslijn Teylingen.

Aanvragen

Het aanvragen van de drank- en horecavergunning kunt u digitaal doen. De vergunning heeft een onbeperkte geldigheidsduur, tenzij er wijzigingen plaatsvinden in de slijterij of bij de leidinggevenden. Dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen.

Op uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning nemen wij binnen 3 maanden een besluit (tenzij er zienswijzen binnenkomen).