Alcohol schenken tijdens bijzonder evenement

Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcohol) schenken? Dan heeft u toestemming (ofwel een ontheffing) nodig van de gemeente. Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Alleen onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder vergunning, maar met ontheffing, zwak alcoholhoudende drank te verstrekken.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden om een ontheffing te krijgen:

  • Er moet sprake zijn van een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. De ontheffing kunt u aanvragen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.
  • De ontheffing geldt voor zwak alcoholhoudende drank. Dit is drank met daarin 15% of minder alcohol. Het schenken van sterkere drank of mixdrankjes mag alleen met een drank- en horecavergunning.
  • De verantwoordelijke moet minstens 21 jaar zijn.
  • De verantwoordelijke moet persoonlijk op genoemde locatie aanwezig zijn.
  • De drank moet ter plaatse worden genuttigd.
  • Bij de plaats waar de drank wordt verstrekt, moet op duidelijk leesbare en zichtbare wijze worden weergegeven dat aan personen jonger dan 18 jaar geen alcoholhoudende dranken wordt verstrekt.
  • Barmedewerkers zijn verplicht aan de hand van een leeftijdsdocument vast te stellen of de koper van alcoholhoudende drank de vereiste leeftijd heeft als deze daaraan niet onmiskenbaar voldoet.
  • Personen jonger dan 16 jaar mogen tijdens het verstrekken van zwak alcoholische drank geen dienst doen gedurende de tijd dat van deze ontheffing gebruik wordt gemaakt.
  • Dronken personen of personen die door hun gedrag aanstoot geven, moeten worden geweerd of verwijderd.
  • Gedurende de tijd dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, moeten voor het publiek steeds alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing voor het schenken van alcohol tijdens een bijzonder evenement kost € 75,75.