Vergunning kledinginzameling

  • Per jaar worden 4 vergunningen verleend aan charitatieve instellingen voor de gehele gemeente. Tussen iedere inzameling moet periode van 3 maanden zitten. In elke kern wordt in dezelfde periode door dezelfde inzamelaar kleding ingezameld.
  • De instellingen moeten in het bezit zijn van een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) afgegeven CBF-Keur of een CBF-certificaat voor kleine goede doelen. Startende instellingen moeten een verklaring van geen bezwaar hebben. U vindt meer informatie over het aanvragen van deze verklaring op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
  • Via een rouleersysteem worden de vergunningen toegekend aan de instellingen.
  • Inzamelaars die een kledingcontainer (KICI en Leger des Heils) hebben binnen één van de drie kernen, vallen buiten het rouleersysteem.