Venten

Venten is het verkopen van goederen van deur tot deur. Bijvoorbeeld verkoop van stroopwafels door de scouting.

U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen.


Venten is verboden:

  • Als de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
  • Op zondag.
  • Op maandag tot en met zaterdag tussen 20.00 uur en 8.00 uur.