Evenement organiseren

Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander publieksevenement organiseren? Dan heeft u daarvoor in een aantal gevallen een evenementenvergunning nodig. Deze kunt aanvragen bij de gemeente waar het evenement wordt gehouden.

Als u een straatfeest- of straatbarbecue organiseert, moet u dit melden als een klein evenement.

Kosten

De kosten voor een eendaagse evenementenvergunning bedragen € 23,50.
Wilt u een vergunning voor meerdere dagen, dan bedragen de kosten € 104,25.

Bijzonderheden

In de evenementenvergunning komen ook zaken aan de orde als:

 • muziek en geluid;
 • de begin- en eindtijden van het evenement;
 • parkeervoorzieningen;
 • bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten;
 • milieu en afval;
 • veiligheid;
 • drankverstrekking;
 • enz.

Let op: indien u een vechtsportgala wilt organiseren, dan voeren wij een extra toets uit bij uw aanvraag. Dit houdt in dat u, naast het reguliere aanvraagformulier, ook een aanvullende vragenlijst moet invullen. Deze sturen wij u zo snel mogelijk toe. Pas als we de ingevulde vragenformulieren en relevante bijlagen hebben ontvangen, kunnen we de aanvraag in behandeling nemen. Reden hiervoor is dat de gemeente Teylingen wil bijdragen aan gezond ondernemerschap en daarom wil voorkomen dat de ondernemers aan wie zij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien. Wanneer welke toets wordt uitgevoerd staat in de Bibob-beleidslijn Teylingen.

Wetten

Aanvraag

Het aanvragen van een evenementenvergunning of het melden van een klein evenement doet u digitaal bij de gemeente.

Aanvraagtermijn

Houdt u rekening met een aanvraagtermijn van 12 weken.

 • Naarmate een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen. Zo kunnen de hulpdiensten hun planningen hierop aanpassen en zorgen dat ze voldoende personeel beschikbaar hebben.
 • Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het publiceren van de aanvraag en het inwinnen van adviezen.
 • Als u een straatfeest- of straatbarbecue wilt organiseren, doet u minimaal 4 weken van tevoren een melding.

Wilt u meer informatie over de evenementenvergunning? Neemt u dan contact op met de gemeente.

Online regelen

U kunt uw aanvraag of melding online regelen via één van de onderstaande snelkoppelingen.

U kunt een melding van straatfeest en/of straatbbq melden via de volgende webpagina: