Circusvergunning

Direct regelen

Het houden van circusvoorstellingen is mogelijk op het parkeerterrein nabij sport- en recreatiecomplex De Wasbeek. Dit is een terrein van ongeveer 5800 m2. Hiervoor heeft u een speelvergunning nodig.

De gemeente verleent slechts 1 keer per jaar een speelvergunning.

Het circus mag ten hoogste 1 dag voor de eerste speeldag worden opgebouwd en moet maximaal 1 dag na de laatste speeldag worden afgebroken. Het is niet toegestaan de pak- en woonwagens eerder of langer op het terrein te parkeren.

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning per 1 januari 2016 is € 287,85.
 

Aanvraag

Een speelvergunning (circusvergunning) moet schriftelijk aangevraagd worden, dit kunt u doen door het Aanvraagformulier circusvergunning (pdf, 416 kB) te downloaden. Dit formulier vindt u onder het kopje 'Direct regelen' bovenaan deze pagina.

Eénmaal per jaar bepaalt de gemeente aan welk circus de vergunning wordt verleend. De aanvraag moet voor 1 september binnen zijn.