(Markt)standplaatsvergunning

Wilt u handel op de warenmarkt bedrijven? Dan moet u daarvoor een marktvergunning hebben. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste standplaats en een standwerkersplaats.

Standwerkersplaats in Sassenheim

Voor de toewijzing van een standwerkersplaats moet u zich om 10.00 uur melden bij de marktmeester (bij de Hema).

Wachtlijst

Soms is er een wachtlijst voor deelname aan een warenmarkt. U kunt zich op deze lijst laten plaatsen.

Markten

In Teylingen vindt u de meerdere markten. Bekijk het overzicht van alle markten.

Kosten

De kosten voor een marktvergunning bedragen € 48,-.
Plaatsing op de wachtlijst kost € 23,-.

Bijzonderheden

Aan een vaste plaats en een standwerkersplaats zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Men moet handelingsbekwaam zijn;
  • Men moet aantonen dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie;
  • De vergunninghouder moet de standplaats persoonlijk innemen.

Aanvraag

U kunt uw aanvraag digitaal indienen.