Draaiorgel exploiteren

Wanneer u gedurende een nader aangegeven periode draaiorgelmuziek wilt spelen, dan moet u hiervoor ingevolge de Algemene plaatselijke verordening (APV) een vergunning aan vragen. Het kan zijn dat draaiorgelmuziek alleen verboden is in bepaalde door de gemeente aangewezen gebieden. Dan geldt dat voor deze gebieden een ontheffing kan worden aangevraagd.