Behoud van de weekmarkt door verzelfstandiging: minder regels, meer ruimte

Het aantal bezoekers aan de weekmarkt loopt flink terug. Uit onderzoek blijkt dat het verzelfstandigen van de weekmarkt leidt tot minder regels en meer ruimte voor ondernemers. Zij kunnen dan naar eigen inzicht de weekmarkt commercieel exploiteren. Het voorstel over de verzelfstandiging van de weekmarkt ligt ter inzage en wordt na inspraak voor gelegd aan de gemeenteraad. Zij beslist over de verzelfstandiging.

“Ons college heeft de ambitie om meer ruimte te geven aan initiatieven uit de samenleving. We willen de groei van ondernemers faciliteren en ondersteunen en regels verminderen. Daarom willen we de weekmarkt verzelfstandigen. Voor de marktkooplieden ontstaan zo meer mogelijkheden om de markt te profileren en positioneren zoals zij dat graag willen. En door de schaalvergroting ontstaan er meer kansen voor marktondernemers om een financieel gezondere markt neer te zetten. Dus minder regels, meer ruimte voor het ondernemerschap en een overheid op afstand, ”aldus een enthousiaste wethouder Bas Brekelmans.

Onderzoek

Het teruglopende aantal marktbezoekers in de vijf Bollenstreek-gemeenten was de aanleiding voor de gemeenten Teylingen, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout en Lisse om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid en voordelen van verzelfstandiging van de weekmarkt in de Bollenstreek. Het initiatief voor dit onderzoek is een gezamenlijk initiatief van de vijf Bollenstreek-gemeenten. De planning van de besluitvorming verschilt alleen per gemeente. De afspraken over de organisatie en het beheer van de markt in de gemeente Teylingen worden vastgelegd in een overeenkomst met de stichting ‘De Markt van Morgen’. Deze stichting is opgericht door het CVAH (Centrale Vereniging voor Ambulante Handel).

Zelf kansen pakken

Marktondernemers kunnen straks zelf het initiatief nemen om samen met de stichting ‘De Markt van Morgen’, hun markt gezamenlijk te promoten, nieuwe branches te werven of de indeling van de markt aanpassen aan de wensen van de klant.

Inspraak

Van 4 februari tot en met 17 maart 2015 ligt het voorstel voor de verzelfstandiging van de weekmarkt ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim. Ook via de website kunt u het voorstel vinden. Ga dan naar de website met collegebesluiten. Bij de collegebesluiten van 20 januari kunt u het voorstel vinden.

U kunt tot en met 17 maart 2015 uw zienswijze indienen door een mail te sturen aan marktvanmorgen@teylingen.nl