Detailhandel

 • (Markt)standplaatsvergunning

  Wilt u handel op de warenmarkt bedrijven? Dan moet u daarvoor een marktvergunning hebben.

 • Behoud van de weekmarkt door verzelfstandiging: minder regels, meer ruimte

  17 februari 2015

  Het aantal bezoekers aan de weekmarkt loopt flink terug. Uit onderzoek blijkt dat het verzelfstandigen van de weekmarkt leidt tot minder regels en meer ruimte voor ondernemers. Zij kunnen dan naar eigen inzicht de weekmarkt commercieel exploiteren. Het voorstel over de verzelfstandiging van de weekmarkt ligt ter inzage en wordt na inspraak voor gelegd aan de gemeenteraad. Zij beslist over de verzelfstandiging.

 • Gebruik gemeentegrond

  Wilt u een voorwerp of stof aan, op, in, over of boven de openbare weg plaatsen? Dan heeft u in sommige gevallen een ontheffing nodig. In andere gevallen kunt u volstaan met een melding.

 • Innemen parkeerplaats vrachtwagens

  In Voorhout ligt aan de Zuidelijke randweg een vrachtwagenparkeerterrein met 20 parkeerplaatsen. Deze plaatsen zijn bestemd voor vrachtwagens van bedrijven uit de gemeente Teylingen en voor chauffeurs die in de gemeente Teylingen wonen.

 • Koopzondagen

  Met ingang van 1 maart 2014 is de openstelling op zondag vrijgegeven voor Sassenheim, Voorhout en Warmond.

 • Ontheffing sluitingstijden

  Openbare (horeca)gelegenheden mogen van zondag- tot en met donderdagavond geopend zijn tot 01.00 uur. Op vrijdag- en zaterdagavond mogen ze geopend zijn tot 01.30 uur.