Brandveiligheid, tijdelijke vergunning brandveilig gebruik

Wanneer u gebruik maakt van een tent, een tijdelijk bouwsel of een gesloten terrein waarop zich meer dan 50 personen tegelijkertijd tijdens een evenement bevinden is een tijdelijke vergunning brandveilig gebruik nodig.

Voorwaarden

Bij een tijdelijke vergunning maakt het niet uit of het evenement een openbaar of besloten karakter heeft. Deze vergunning is met name bedoeld om de aanwezige personen te beschermen tegen de situaties die (extra) gevaar op kunnen leveren in het geval van brand. 
Indien u een tent of tijdelijk bouwsel plaats moet u een bouwkundige plattegrondtekening bijvoegen op een schaal van tenminste 1:100 met daarop aangegeven (voorzover van toepassing):
  • de vrij te houden gang- en looppaden;
  • de opstelling van de zitplaatsen; blusvoorzieningen;
  • de armaturen van nood- en transparantverlichting; de (nood)uitgang(en) en breedten;
  • tevens een situatieschets of plattegrond waarop de objecten staan aangegeven met vermelding van de afmetingen in relatie met de omgeving.

 

Plaatst u een tent dan moet u ook  een kwaliteitsverklaring van het toe te passen tentdoek, waaruit de mate van brandvoortplanting blijkt volgens (minimaal) één van de volgende normen: NEN 6065, NEN 3883 of DIN 4102 bijvoegen.

Kosten

Het in behandeling nemen van een tijdelijke vergunning brandveilig gebruik kost € 50,50 per uur.

Aanvraag

De aanvraag tijdelijke vergunning brandveilig gebruik (met bijlagen) moet u in tweevoud indienen bij de gemeente, die ook de vergunning gaat afgeven. De gemeente geeft aan of een tijdelijke vergunning Brandveiligheid vereist is en stelt de voorwaarden vast.  

 

U moet de aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indienen bij de gemeente.