Grondexploitatie overeenkomst Hooghkamer

(Publicatie op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening)

Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad het ‘bestemmingsplan Hooghkamer 2011, 2e herziening’ en het ‘exploitatieplan Hooghkamer 2011, 2e herziening’ vastgesteld.

Ter uitvoering van dit besluit heeft de gemeente Teylingen een posterieure grondexploitatie-overeenkomst gesloten met Van der Hulst Bouwprojekten B.V. en Terra Ontwikkeling C.V. In deze overeenkomsten zijn nadere afspraken en uitgangspunten met betrekking tot de ontwikkeling en realisatie van de grondeigendommen van deze partijen in het project Hooghkamer uitgewerkt en bindend vastgelegd. Deze overeenkomst heeft betrekking op de grondeigendommen van Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwprojekten B.V. in het exploitatiegebied Hooghkamer, nabij de Componistenlaan in Voorhout.