Ondersteuning ouderen

Dementievriendelijk Teylingen

Een op de vijf mensen krijgt op enig moment de diagnose dementie. In Teylingen gaat het op dit moment om zo’n 650 mensen. De kans dat u een van hen tegenkomt bij de slager, op straat of bij de sportvereniging is dus vrij groot. En die kans wordt alleen maar groter, aangezien de verwachting is dat dementie steeds vaker voorkomt in de toekomst. De gemeente Teylingen vindt het daarom belangrijk om een dementievriendelijke gemeente te zijn. Zodat ook mensen met dementie zich veilig en gewenst (blijven) voelen in onze gemeente. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties (waaronder Alzheimer Nederland) werkt hier hard aan. De gemeente voert daarnaast een bewustwordingscampagne in online en offline media. 

Wat zou u doen?

Stel, u werkt in een winkel en iemand gedraagt zich op een ongewone manier. Of u loopt op straat en iemand kijkt vertwijfeld en lijkt de weg kwijt te zijn. Of iemand reageert zonder zichtbare aanleiding boos of angstig. Mogelijk heeft u dan te maken met iemand die dementie heeft. Weet u dan hoe u zo iemand kunt helpen? Hoe u het beste kunt reageren? In de praktijk blijkt dit zonder kennis over dementie best lastig te zijn. Het herkennen van dementie is sowieso lastig. Daarom voert de gemeente Teylingen momenteel een bewustwordingscampagne.

Facebook en…

Meer weten? Volg onze Facebookpagina Dementievriendelijk Teylingen. Daarnaast kunt u in de gemeenterubriek in De Teylinger informatie tegenkomen. Ook zijn er flyers en posters verspreid met tien veelvoorkomende signalen van dementie.

Zelf iets doen?

Wilt u bijdragen aan Dementievriendelijk Teylingen? Neem dan contact op met de gemeente!

Meer informatie

Kijk ook eens op www.samendementievriendelijk.nl en www.alzheimer-nederland.nl.

U kunt ook kijken op de website van Welzijn Teylingen, dit is een brede welzijnsorganisatie en biedt onder andere ondersteuning aan ouderen.

Tien mogelijke signalen van dementie