Verzorgingstehuis, indicatie plaatsing

Als u door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen en in aanmerking wilt komen voor een plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis, moet eerst beoordeeld worden of u daar volgens de wet recht op hebt (een indicatiestelling).

Bent u niet meer in staat zelfstandig te wonen? Neemt u dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).