Vervoersvoorzieningen aanvragen

Vervoersvoorzieningen zoals het gebruik van het collectief vervoer of het aanvragen van een scootmobiel vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente Teylingen heeft de uitvoering van de Wmo neergelegd bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD). Op die site staat meer informatie over de vervoersvoorzieningen.

Als u in aanmerking wilt komen voor een vervoersvoorziening, dan moet u het meldingsformulier Wmo invullen.