Vervoer

Bekijk het vervoersoverzicht van vervoersmogelijkheden voor inwoners Teylingen.

Kunt u niet met het openbaar vervoer reizen? Wanneer u geen beroep kunt doen op familie of uw netwerk dan zijn er vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) diverse mogelijkheden om toch binnen en buiten de gemeente te reizen. In dit overzicht vindt u de diverse mogelijkheden.

Collectief vervoer
Collectief vervoer betekent dat u met meer mensen tegelijkertijd reist.

RegioTaxi
De RegioTaxi is een vorm van collectief vervoer.

Voor wie?
Iedereen kan de Regiotaxi gebruiken: de kleinzoon die naar oma wil, de disco- bezoek(st)er die niet zelf naar huis kan of wil rijden, vrienden die uit eten gaan, wat drinken en weer veilig thuis willen komen en degene die niet meer zo goed ter been is. Kortom, de Regiotaxi is er voor iedereen die ergens op een gemakkelijke, comfortabele, veilige en voordelige manier naar toe wil.

Hoe werkt het?
Binnen de regio is er de Regiotaxi Holland Rijnland. Zij rijden van deur tot deur binnen de regio Leiden tot en met Haarlem. Voor meer informatie en de tarieven van de RegioTaxi:

Heeft u klachten over de RegioTaxi?
Meld deze dan via de email klachten-regiotaxi@hollandrijnland.nl, of via telefoonnummer 0900 - 20 22 369 of schriftelijk bij:

Regiotaxi Holland Rijnland
Antwoordnummer 862
2160 VG  Hillegom

Individueel vervoer
Het kan ook zijn dat u niet met het openbaar vervoer èn niet met collectief vervoer kunt reizen. Als u daar een medisch advies voor heeft komt u misschien in aanmerking voor een individuele vervoerkostenvergoeding. U ontvangt per kwartaal op declaratiebasis een van te voren vastgesteld bedrag waarmee u met een (rolstoel)taxi, uw eigen auto of een auto van een derde kunt reizen.

Voor wie?
De voorziening is bedoeld voor alle zelfstandig wonende inwoners van Teylingen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking problemen ondervinden bij hun zelfredzaamheid of in hun participatie. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden. Ook ouderen die in een verzorgingshuis wonen, kunnen in aanmerking komen voor vervoervoorzieningen.

Vervoersvoorziening en vergoeding vanuit Wmo
Wanneer u een mobiliteitsbeperking heeft, dan kunt u via de Wmo een aanvraag doen voor een regiotaxivergoeding.

Hoe werkt het?
Dit gaat via het Wmo-meldingsformulier. U levert dat in bij de ISD Bollenstreek, het Zorgloket van de gemeente of bij Welzijn Teylingen. Download het formulier van de website van ISD Bollenstreek.

En hoe dan verder?
Nadat u het formulier heeft ingeleverd, volgt er een gesprek met een medewerker van de ISD. De medewerker van de ISD kijkt samen met u waarom u gebruik wilt maken van de vervoersvoorziening en hoe vaak u deze voorziening nodig heeft. De ISD beoordeelt daarna of u een indicatie krijgt voor gebruik van de regiotaxi.

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van Wmo-voorzieningen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Er moet een noodzaak zijn voor een voorziening vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.
 • De beperking moet min of meer van blijvende aard zijn.
 • De aangevraagde voorziening mag niet algemeen gebruikelijk zijn. Dit betekent dat het geen voorziening mag zijn die gewoon in de winkel te koop is en niet speciaal voor een persoon met een beperking is bedoeld.
 • De voorziening moet goedkoop, praktisch en adequaat zijn.

Uitzonderingen
Het collectief- en het individuele vervoer zijn bedoeld om u binnen onze regio deel te laten nemen aan de maatschappij. Dus voor het onderhouden van sociale contacten (zoals familiebezoek en activiteiten bij verenigingen), maar ook voor het bezoeken van uw huisarts of een arts in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Er zijn uitzonderingen:

 • Als het ziekenhuisbezoek door uw ziektekostenverzekering wordt vergoed, dan moet u het vervoer via uw zorgverzekeraar regelen.
 • Als u gebruik maakt van dagbesteding. De ISD betaalt alleen uw vervoer als u een indicatie voor dagbesteding hebt inclusief vervoer, in andere gevallen niet.

Vervoer en begeleiding via Welzijn Teylingen
Via Welzijn Teylingen bieden vrijwilligers vervoer aan met hun eigen auto.

Voor wie?
Deze regeling is voor inwoners:

 • die zelf niet beschikken over vervoersmiddelen;
 • geen taxivervoer via de zorgverzekering kunnen regelen;
 • geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of de (Regio)taxi;
 • die niemand in het sociaal netwerk hebben die in vervoer kan voorzien;
 • die in een personenauto vervoerd kunnen worden.


Hoe werkt het?
Doet u voor het eerst een aanvraag bij Welzijn Teylingen? Dan volgt er een kennismakingsgesprek met een van de welzijnsadviseurs. De vrijwilliger kan, als dat gewenst is, ook begeleiding bieden. Denk aan meelopen naar de wachtkamer of zelfs aanwezig zijn bij het gesprek met de arts.

Wat kost het?
Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding van degene die vervoerd wordt. Welzijn Teylingen heeft daar richtprijzen voor opgesteld. Meer informatie vindt u op de website van Welzijn Teylingen.

Valys
Valys is vervoer met een taxi, van deur tot deur.

Voor wie?
Valys is vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Voor de korte afstanden kunt u gebruikmaken van de eerder genoemde vervoersmogelijkheden. Wilt u verder van huis, dan is er Valys.

U komt in aanmerking voor een Valyspas als u over een van de volgende documenten beschikt:

 • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
 • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel;
 • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
 • een OV-Begeleiderskaart.

Meer informatie vindt u op de website van Valys.

Vervoer via zorgverzekering
Wanneer u regelmatig zittend vervoer naar het ziekenhuis nodig heeft omdat er sprake is van nierdialyse, chemotherapie, slechtziendheid of rolstoel-afhankelijkheid, wordt u doorverwezen naar de zorgverzekering. Via de basisverzekering is hier een speciale taxiregeling voor die u bij de eigen zorgverzekering kunt aanvragen. U kunt hier navraag over doen bij uw zorgverzekering.

Overige informatie over vervoersmogelijkheden:

Rolstoelauto Zonnebloem
De Zonnebloemauto is een comfortabele rolstoelauto. De aangepaste auto is exclusief te huur wanneer u gebruikmaakt van een rolstoel of scootmobiel. Lees meer over de Zonnebloemauto.