Persoonsgebonden budget

De gemeente Teylingen heeft de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarin het persoonsgebonden budget is geregeld, neergelegd bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD).

Voorwaarden

Als u in aanmerking wilt komen voor een persoonsgebonden budget, dan moet u zowel het formulier 'aanvraagformulier Wmo' invullen als een van de deelformulieren (A t/m D) waarop u aangeeft of u de voorziening als persoonsgebonden budget wilt ontvangen.