Mantelzorg

Mantelzorg is de term voor mensen die onbetaald zorgen voor een oudere, zieke of gehandicapte met wie zij een persoonlijke relatie hebben. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Welzijn Teylingen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Welzijn Teylingen.