Maatschappelijke opvang

U kunt bij de maatschappelijke opvang terecht voor onderdak, begeleiding, verzorging en dagbesteding. De maatschappelijke opvang biedt hulp als u door een crisis, een conflictsituatie of door problemen met de lichamelijke of psychische gezondheid niet meer in staat bent op eigen benen te staan. Deze hulp is er op gericht mensen weer op weg te helpen naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Maatschappelijke opvang wordt door grotere gemeenten (centrumgemeenten) samen met omliggende gemeenten voor de regio georganiseerd. Gemeente Leiden is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang in de regio Zuid-Holland Noord.

Teylingen richt zich vooral op de preventie en nazorg van dak- en thuislozen.