Adviesplatform WMO en Jeugd

Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over het Wmo-beleid, Jeugd en aanverwante beleidsterreinen.

Het platform is voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner op het gebied van onder andere leefbaarheid, wonen, welzijn, zorg, opvoedingsondersteuning en mantelzorg. Bij de adviezen die het platform uitbrengt gaat het niet over individuele inwoners of situaties, maar steeds over het gemeentelijk WMO-beleid. Het platform denkt mee, geeft advies en geeft signalen door en onderhoudt contacten met de achterban.

Vergaderingen adviesplatform WMO en Jeugd
Het platform vergadert ongeveer eens per zes weken. Daarnaast vindt een paar keer per jaar overleg plaats met de gemeente. De vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal plaats in het bestuurscentrum in Voorhout. Iedere belangstellende is van harte welkom. De agenda's voor de vergaderingen worden gepubliceerd in De Teylinger.

Contact
Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met het platform, dan kan dit via adviesplatform WMO en Jeugd.