Jeugdhulp, Wmo en Werk en Inkomen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning.

De Bollenstreekgemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen, Bollenstreek met elkaar, werken samen om zo goed mogelijk hulp en ondersteuning te organiseren voor hun inwoners. De ISD Bollenstreek en het Centrum voor Jeugd en Gezin Teylingen verzorgen de uitvoeringstaken. Uitgangspunt is dat u eerst in uw eigen omgeving naar oplossingen zoekt. Wanneer dat niet lukt, neem dan contact op met uw gemeente.

Jeugdwet (jeugdhulp, 0 tot 18 jaar)

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdhulp. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

  • Meer informatie: zie Jeugdhulp.
  • Ouder dan 18 jaar? Zie Wet maatschappelijke ondersteuning hieronder en Sociaal Team.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, zorg en welzijn)

Het is belangrijk dat mensen, ondanks eventuele beperkingen door ouderdom, ziekte of handicap zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.
In de Wmo is geregeld dat de gemeente u kan ondersteunen als het u niet lukt om zelfstandig te blijven en actief mee te doen in de samenleving.

Wilt u een aanvraag doen voor ondersteuning? Vul dan het Meldingsformulier Wmo in en stuur het naar de gemeente (ter attentie van het Sociaal Team).

Of breng het formulier naar de balie van het Sociaal Team in Sassenheim (op werkdagen elke ochtend geopend van 8.30-12.30 uur).
Let op! Vergeet niet het formulier te ondertekenen en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe te voegen.

Lees meer over 'Hulp en ondersteuning, Wmo'.

Participatiewet (werk en inkomen)

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

Hieronder ziet u waar u meer informatie kunt vinden. Met uw vragen kunt u ook terecht bij het Sociaal Team van de gemeente, Wilhelminastraat 25 in Sassenheim.
De balie van het Sociaal Team is ’s morgens op werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur.

Jeugdwet (jeugdhulp)

Ik heb vragen over

  1. opvoeden (Centrum voor Jeugd en Gezin)
  2. PGB (persoonsgebonden budget) en
  3. * mijn kind is jonger dan 18 jaar (u kunt terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin )
    * mijn kind is ouder dan 18 jaar (Wmo, u kunt terecht bij het Sociaal Team)
  4. specialistische hulp voor mijn kind (Jeugd- en Gezinsteam, JGT)
  5. leerlingenvervoer (gemeente)

Meer informatie: Jeugdhulp

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, zorg en welzijn)

Ik heb vragen over

Participatiewet (werk en inkomen)

Ik heb vragen over

U kunt met uw vragen ook terecht bij de balie van het Sociaal Team van de gemeente, Wilhelminastraat 25 in Sassenheim. Deze balie is ’s morgens op werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur.