Hulp bij het huishouden en herindicatie hulp bij het huishouden aanvragen

De gemeente Teylingen heeft de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarin deze zorg is geregeld, neergelegd bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD). Meer informatie over hulp bij het huishouden vindt op de website van de ISD.

Aanvragen

U kunt een meldingsformulier indienen voor hulp bij het huishouden.

Herindicatie

De indicatie voor hulp bij het huishouden is geldig voor een bepaalde periode. De termijn is genoemd in de beschikking die u heeft ontvangen voor de vergoeding van de kosten van hulp bij het huishouden. Als de termijn is verstreken moet u bij de ISD een verzoek tot herindicatie indienen. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de ISD.