Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. De parkeerkaart is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart bent u verplicht een medisch onderzoek te ondergaan,behalve als  uit eerder onderzoek is vast komen te staan dat u aan de voorwaarden voldoet.

Kosten

Een gehandicaptenparkeerkaart kost € 152,00. 
Verlenging kost  € 62,50.
Duplicaat gehandicaptenparkeerkaart (zelfde einddatum) kost € 31,00.
 

Let op: betaling kan alleen met pin

Aanvragen

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart doet u aan de balie van het Sociaal Team in het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt ook een aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart downloaden via de website van de ISD.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • 2 identieke pasfoto’s;
  • In het geval van verlies of diefstal: het Nederlandse proces-verbaal;
  • In het geval van beschadiging: uw oude parkeerkaart.
  • vraagt u een bestuurderskaart aan, dan is ook een kopie van een geldig rijbewijs nodig.

Verlies, diefstal of beschadiging

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren? Registreer uw kaart dan als verloren op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl 
Is uw kaart gestolen? Doe dan aangifte bij de politie. Als de politie vraagt om uw oude kaartnummer, kunt u dat opvragen bij de gemeente. Van de politie ontvangt u dan een proces-verbaal.
U heeft uw aangifte (bij verloren of gevonden.nl) of het proces-verbaal nodig voor de aanvraag van een vervangende kaart bij de gemeente. Bij verlies of diefstal in het buitenland doet u aangifte bij de lokale politie en neemt u het bewijs mee voor aangifte bij de politie in Nederland.

Is de kaart beschadigd geraakt? Vraag dan meteen een vervangende kaart aan.

Meer informatie