Algemeen Maatschappelijk Werk

Ieder van ons krijgt wel eens met problemen te maken. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden. Soms komt u er samen niet uit, of er is niemand met wie u erover durft of wilt praten. Dan kunt u contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Kwadraad.

U kunt rekenen op de vertrouwelijke hulp van beroepskrachten die zijn opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen. Zij bieden hulp door middel van het verstrekken van informatie en advies, individuele- relatie- of gezinsgesprekken, bemiddeling, groepsgewijze hulp of cursussen. Voor jongeren biedt Kwadraad ook hulpverlening aan: het AMW voor jongeren.

Voorwaarden

U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts.

Bijzonderheden

De hulpverlening is gratis.

Aanvraag

Voor informatie of het maken van een afspraak met een maatschappelijk werker die in uw woonomgeving werkt, neemt u contact op met Kwadraad.