Aangepast vervoer

Bent u niet meer zo mobiel? Als u problemen heeft om u te verplaatsen, dan kunt u zich bij de gemeente melden. Wij kijken in een gesprek samen met u wat voor u de beste oplossing is. Daarbij kijken wij in eerste instantie naar wat u zelf of uw directe omgeving aan oplossingen kan bieden.

De oplossing kan bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten zijn. Ook is een aangepaste fiets of auto mogelijk. Aangepast vervoer is een onderdeel van de vervoersvoorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Teylingen heeft de uitvoering van de Wmo neergelegd bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD). Meer informatie leest u op de website van de ISD.

Aanvraag

Als u in aanmerking wilt komen voor een bijdrage voor aanpassingen aan uw auto, dan moet u zowel het formulier 'meldingsformulier WMO' invullen als het deelformulier A. Het meldingsformulier WMO vindt u op de website van de ISD.