Werk in uitvoering

Op deze pagina vindt u meer informatie over actuele werkzaamheden in Teylingen.

 • Beperkt verkeer Prinsenweg in Voorhout

  Het gasnet bij de Prinsenweg is toe aan onderhoud en zal vervangen worden.

 • Bestemmingsplannen en projecten

  Op deze pagina vindt u een overzicht van alle bestemmingsplannen en projecten in Teylingen.

 • Bouw van parkeerdek station Sassenheim

  Op het parkeerterrein naast station Sassenheim wordt een parkeerdek met 240 extra plaatsen gebouwd.

 • Extra parkeerplaatsen Peperstraat

  De gemeente wil op verzoek van bewoners drie extra parkeerplaatsen aanleggen in de Peperstraat.

 • Herinrichting Platanenlaan en Essenlaan

  In 2017 worden de Platanenlaan en de Essenlaan tussen de Rusthofflaan en de Platanenlaan opnieuw ingericht. We doen dit om de openbare ruimte (straten, stoepen, bomen, groen en verlichting) efficiënt, veilig en duurzaam in te richten.

 • Rotonde Nagelbrug

  Provincie Zuid-Holland werkt aan de aanleg van een turborotonde en een fietsers- en voetgangersonderdoorgang bij de Nagelbrug in Voorhout.

 • Schoningswerkzaamheden Hoogheemraadschap van Rijnland

  Van 4 september tot en met 31 oktober 2017 voert Loon- en aannemersbedrijf Gebroeders van de Poel bv de jaarlijkse najaarsschouw uit voor de primaire watergangen van het Hoogheemraadschap van Rijnland in Teylingen.

 • Verkeersveiligheid Herenweg Warmond

  Al een aantal jaren wordt gesproken over de verkeersveiligheid van de doorgaande weg door Warmond. Het gaat hierbij om de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde (plangebied). Bewoners en ondernemers hebben de gemeente regelmatig laten weten de wegen onveilig te vinden, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers.

  De gemeente heeft geld beschikbaar om de wegen aan te passen en maatregelen te treffen. Daarvoor is de gemeente in mei 2017 gestart met het ophalen van wensen en ideeën voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Herenweg. Op basis hiervan zijn verschillende varianten gemaakt die in juli 2017 met bezoekers van de ontwerpmarkt zijn besproken.