Verbetering bereikbaarheid

De gemeente Teylingen, gemeenten in Duin- en Bollenstreek, Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van de regio.

Betere bereikbaarheid in 2017

Met name de Oost-West verbindingen, van de kust naar De Kaag, staan al jaren onder druk. De gemeente Teylingen heeft in nauw overleg met buurgemeenten, de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland een pakket aan maatregelen ontwikkeld om de bereikbaarheid te verbeteren voor zowel auto, openbaar vervoer als fiets. Voorbeelden hiervan zijn:

Deze maatregelen leiden gezamenlijk tot een sterke verbetering van de streek in 2017.