Parkeernota Teylingen 2014

Van 2 oktober tot en met 12 november 2014, heeft de conceptversie van de Parkeernota Teylingen 2014 ter inzage gelegen. Op 2 december 2014 is de Parkeernota vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De Parkeernota treedt op 11 december 2014 in werking.

Toelichting

Uit het door de gemeenteraad op 4 februari 2010 vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 2010-2020 (GVVP) is de Parkeernota Teylingen 2010 voortgekomen. Naast het parkeerbeleid, vastgelegd in de deelnota Parkeren van het GVVP, zijn met deze Parkeernota ook parkeernormen vastgelegd die van toepassing zijn op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Om de parkeernormering actueel te houden, was het nodig om de Parkeernota 2010 tegen het licht te houden van nieuwe landelijke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en parkeren, maar ook lokale ontwikkelingen.

Vaststelling en inwerkingtreding

Van 2 oktober tot en met 12 november 2014, heeft de conceptversie van de Parkeernota Teylingen 2014 ter inzage gelegen. Op 2 december jongstleden is de Parkeernota vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De Parkeernota treedt op 11 december 2014 in werking.

Bekijken

  • Digitaal: Parkeernota (onder Bouwen, wonen en leefomgeving)
  • Inzien: bij het Contactcentrum in het Gemeentekantoor in Sassenheim.

Informatie

Fariq Ishaak, afdeling Ruimte / 14 0252