Beleidsregel ontheffing Blauwe Zone Sassenheim vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 10 mei 2016 de Beleidsregel ontheffing Blauwe Zone Sassenheim vastgesteld. Deze beleidsregel treedt in werking op 26 mei 2016. De oude Beleidsregel ontheffing Blauwe Zone Sassenheim vervalt dan ook per 26 mei 2016.

Deze beleidsregel maakt het voor bewoners in de parkeerschijfzones in Sassenheim mogelijk om ontheffing te krijgen van de beperkte parkeerduur.

Via onderstaande link kunt u het collegebesluit plus de bijhorende beleidsregel inzien (onder Bouwen, wonen en leefomgeving). De beleidsregel ligt ook ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim.