Parkeren

Op deze pagina vindt u een overzicht van informatie over het onderwerp parkeren in Teylingen.

 • Beleidsregel ontheffing Blauwe Zone Sassenheim vastgesteld

  Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 10 mei 2016 de Beleidsregel ontheffing Blauwe Zone Sassenheim vastgesteld. Deze beleidsregel treedt in werking op 26 mei 2016. De oude Beleidsregel ontheffing Blauwe Zone Sassenheim vervalt dan ook per 26 mei 2016.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u gehandicapt en heeft u een auto? Kunt u uw auto niet parkeren op eigen grond? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen in de buurt van uw huis.

 • Kennisgeving betreffende voornemen tot aanpassing blauwe zone Warmond

  In het afgelopen voorjaar hebben de bewoners en ondernemers in de omgeving Dorpsstraat in Warmond de mogelijkheid gehad om hun ideeën over de parkeersituatie in en rondom de blauwe zone van de Dorpsstraat aan de gemeente kenbaar te maken. Aanleiding hiervoor was de evaluatie van de blauwe zone. Graag wil de gemeente de omgeving met dit bericht op de hoogte brengen van de stand van zaken.

 • Parkeernota Teylingen 2014

  29 maart 2017

  Van 2 oktober tot en met 12 november 2014, heeft de conceptversie van de Parkeernota Teylingen 2014 ter inzage gelegen. Op 2 december 2014 is de Parkeernota vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De Parkeernota treedt op 11 december 2014 in werking.

 • Parkeerschijfzone (blauwe zone), ontheffing

  In Sassenheim is een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones) ingesteld.