Elektrische laadpunten

Gemeente Teylingen stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Huidige en toekomstige elektrische rijders kunnen een laadpaal bij hen in de buurt aanvragen.

Laadpalen

Elektrische auto’s kunnen aan speciale laadpalen worden opgeladen. Deze vindt u op veel verschillende locaties, ook bij parkeerplaatsen aan de openbare weg. De laadpalen langs de openbare weg laden een elektrische auto of plug-in hybride binnen 3 tot 7 uur weer volledig op. Dit gaat veel sneller dan het opladen via een stopcontact.

Openbaar laden

De laadpalen zijn openbaar te gebruiken. Ze zijn geen eigendom van de gemeente, maar worden geplaatst en geëxploiteerd door commerciële aanbieders. Om van een openbare laadpaal gebruik te kunnen maken is meestal een oplaadpas nodig. Er zijn verschillende  aanbieders die hiervoor abonnementen aanbieden. De uiteindelijke prijs die u voor het laden moet betalen kunt u opvragen bij de leverancier van uw laadpas. Kijk voor de locaties van laadpalen op www.oplaadpalen.nl.Bij de laadpalen staat een bord met een witte P en het onderschrift ‘Opladen elektrische voertuigen’. Alleen elektrische en hybride-auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten mogen daar parkeren.

Aanvragen openbare laadpaal

Openbare laadpalen worden geplaatst en geëxploiteerd door commerciële aanbieders. Op dit ogenblik is het bedrijf Allego actief in Teylingen. U kunt via www.openbaarladen.nl een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in uw buurt. Let u bij het aanvragen van een laadpaal op draagvlak in uw buurt. De commerciële aanbieder toetst de aanvraag en beoordeelt onder andere of de laadpaal vaak genoeg gebruikt zal worden. Daarna dient de aanbieder een aanvraag in bij de gemeente.

Wij toetsen aan de beleidsregels voor oplaadinfrastructuur en letten daarbij op parkeerdruk in de omgeving en eventuele belemmeringen in het openbaar gebied. Na goedkeuring nemen we een verkeersbesluit dat wordt gepubliceerd in de Gemeenteberichten en op de website. Hiertegen kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Het overleg met de buurtbewoners is bedoeld om de beste plek te vinden voor de laadpaal en de bijbehorende parkeerplaats. Door dit vooraf te doen kunt u bijdragen aan een goed contact met uw buurt en komen we zo weinig mogelijk in bezwaarprocedures terecht. De totale behandeling aanvraag tot plaatsing duurt minimaal 16 weken.

Eigen laadpunt

Voor een laadpunt op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig. Kabels vanuit de huisaansluiting over de stoep zijn alleen toegestaan als de op te laden auto direct voor het huis staat. De kabel moet afgedekt zijn en direct na het laden worden verwijderd.

Informatie voor commerciële aanbieders

Gemeente Teylingen heeft beleidsregels vastgesteld met voorwaarden voor de oplaadinfrastructuur van elektrische voertuigen. Op basis van deze beleidsregels kunt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor het plaatsen van openbare laadpalen. Neem voor meer informatie contact op met Rob de Mooij via telefoonnummer 14 0252.

Meer informatie

Wilt u meer weten over laadpalen voor elektrische auto’s? Mail de gemeente of bel met 14 0252. We beantwoorden uw vragen graag.