Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dit binnen 5 dagen voor uw vertrek melden bij de gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing naar het buitenland automatisch door aan andere overheidsinstanties.

Let op: de uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, uitkeringen en belastingen.

Kosten

Bewijs van uitschrijving

Als u dit nodig heeft, kunt u een bewijs van uitschrijving aanvragen. Op dit bewijs staat uw vertrek naar het buitenland vermeld. De kosten hiervoor bedragen € 10,70. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad op 15 december 2016 wordt dit € 10,80.

Als u vanuit Nederland naar de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba of de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba vertrekt, is het bewijs gratis.

Verklaring van voorgenomen vertrek

U kunt ook een verklaring van voorgenomen vertrek aanvragen. Deze verklaring is meestal nodig voor douanedoeleinden (in- en uitklaring van goederen). De verklaring is gratis.

Wie kan de verhuizing naar het buitenland doorgeven?

De verhuisaangifte moet worden gedaan door:

  • de persoon zelf van 16 jaar en ouder;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Melden

Het doorgeven van uw verhuizing doet u aan de balie. U neemt mee:

  • uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Op grond van artikel 2.43 en 2.49 van de Wet BRP kan een meerderjarige gemachtigde geen aangifte meer doen van een vertrek naar het buitenland.


Op grond van artikel 2.43 van de Wet BRP is het sinds de invoering van deze wet niet meer mogelijk om digitaal of schriftelijk aangifte van vertrek te doen in de volgende gevallen:

  •  iemand vertrekt naar het buitenland, maar er blijven nog andere mensen op zijn adres wonen;
  •  iemand wil aangifte van vertrek doen van gezinsleden die ingeschreven staan op zijn adres, maar blijft zelf op het adres wonen.

In deze situaties moet wettelijk gezien de aangifte persoonlijk aan het loket plaatsvinden. Ook minderjarige kinderen hebben dan een verschijningsplicht. Alleen als niemand op het oude adres blijft wonen, kan schriftelijk of digitaal aangifte worden gedaan. Het is dan ook toegestaan dat een gezinslid zoals een vader aangifte doet van vertrek van zijn hele gezin naar het buitenland.