Verhuizen

Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na of maximaal 30 dagen voor de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dus ook als u binnen de gemeente van adres verandert. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

Aanvraag

U kunt uw verhuizing op meerdere manieren doorgeven:

 • online;
 • aan de balie van Burgerzaken in het Gemeentekantoor in Sassenheim;
 • schriftelijk.

Online

Onder de knop 'direct regelen' bovenaan deze pagina vindt u formulieren waarmee u direct uw aangifte van verhuizing kunt doen.

 • Verhuist u binnen de gemeente Teylingen? Vult u dan het formulier 'Aangifte verhuizing binnen eigen gemeente' in.
 • Verhuist u naar de gemeente Teylingen. Vult u dan het formulier 'Aangifte vestiging in de gemeente' in.

Als u inwonend medebewoner bent moet u in beide gevallen een ingevulde inwonersverklaring verhuizing of vestiging als bijlage met uw aanvraag meesturen.

U ontvangt uiterlijk 1 week na aangifte van uw verhuizing een bevestiging van onze gemeente.

Aan de balie

U neemt mee:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • naam, telefoonnummer en e-mailadres van de verhuurder als het een huurwoning betreft.

Machtigen

Wilt u iemand machtigen om uw verhuizing te regelen? Dan moet hij/zij het volgende meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • een door u geschreven en ondertekende brief waarmee u iemand machtigt om uw verhuizing te regelen;
 • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, vreemdelingendocument) of een kopie daarvan;
 • naam, telefoonnummer en e-mailadres van de verhuurder als het een huurwoning betreft.

Inwoning

Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet u het volgende meenemen:

Schriftelijk

U stuurt een ondertekende brief met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en in geval van inwoning een ingevulde inwonersverklaring met een (kopie van het) identiteitsbewijs van de hoofdbewoner naar:

 • Gemeente Teylingen
 • afdeling Gemeentewinkel, team Burgerzaken
 • Postbus 149,
 • 2215 ZJ  VOORHOUT

Bevestiging verhuizing

Als uw verhuisaangifte door ons is verwerkt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres. Controleert u de inhoud van deze bevestiging goed. Gaat u niet akkoord met de inhoud? Stuur de schriftelijke bevestiging met uw op- en aanmerkingen dan terug naar de Gemeente Teylingen, afdeling Gemeentewinkel, team Burgerzaken, postbus 149, 2215 ZJ  VOORHOUT. Wij stellen dan een onderzoek in. 

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizen vanuit het buitenland naar de gemeente

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk melden bij de balie van de gemeente. Iedereen die vanuit het buitenland (mee)verhuist moet ook persoonlijk aan de balie verschijnen. U kunt hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0252.

Vertrek naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek persoonlijk melden bij de balie van de gemeente.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
 • ouder voor een inwonend kind;
 • meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
 • curatoren voor onder curatele gestelden.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Dat kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met op met de gemeente via telefoonnummer 140252.