Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren? Lees wat u kunt doen.

Als u iets heeft gevonden of bent verloren, kijkt u op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Hier kunt u gevonden voorwerpen registreren en verloren voorwerpen terugvinden.

Sleutels

Sleutels worden niet geregistreerd. Vindt u een bos sleutels? Geeft ze dan af bij de receptie van het gemeentekantoor.

U heeft iets gevonden

 • Registreer het voorwerp op www.verlorenofgevonden.nl.
 • Uw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert.
 • Bewaar het gevonden voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond.
 • Als de eigenaar het voorwerp vindt op www.verlorenofgevonden.nl, dan kan hij/zij via de gemeente uw contactgegevens krijgen als u daar toestemming voor hebt gegeven. Hij/zij neemt dan contact met u op.
 • Neemt de eigenaar van het voorwerp geen contact met u op? Dan wordt het voorwerp, na de wettelijke bewaartermijn van 1 jaar, uw eigendom.
 • Wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Lever het dan in bij het gemeentekantoor in Sassenheim.

U bent iets verloren

 • Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand het gevonden heeft. U kunt op deze website ook melden wat u kwijt bent.
 • Als u uw verloren voorwerp vindt op www.verlorenofgevonden.nl, kunt u van de gemeente de contactgegevens van de vinder krijgen of laat de de gemeente u weten dat het voorwerp in het depot van de gemeente ligt.
 • Zorg dat u aannemelijk kunt maken dat u de eigenaar bent. Dit doet u bijvoorbeeld met de volgende informatie:
  1. specifieke kenmerken van het voorwerp;
  2. plaats en tijdstip van het verlies;
  3. een document of voorwerp dat bij uw verloren voorwerp hoort, zoals een aankoopbewijs, een registratienummer enzovoort.
 • Neem het bewijs dat u de eigenaar bent en uw geldige legitimatiebewijs mee als u uw voorwerp ophaalt bij de vinder of bij de gemeente.

Uitzonderingen

 • Lever rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten in bij het gemeentekantoor in Sassenheim.
 • Treft u een (brom)fiets onbeheerd of verwaarloosd aan op de openbare weg en valt het u op dat deze langer dan gebruikelijk blijft staan? Meld dit dan via de webpagina 'melding openbare ruimte'.
 • Stuur buitenlandse documenten naar consulaten of ambassades.
 • Stuur pasjes naar de betreffende instantie. Vaak staat het adres op het pasje.
 • Is er iets gestolen? Doe dan aangifte bij de politie. Dit kan bij het politiebureau, maar u kunt uw aangifte ook online doen via de website van de politie.
 • Iets verloren in het openbaar vervoer? Neem contact op met de vervoerder.