Politie, brandweer, ambulance, huisartsenpost

Meer informatie over contactgegevens van politie, brandweer, ambulance en huisartsenpost.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen kunt u voor brandweer, ambulance en politie het alarmnummer 112 bellen. De politie verzoekt ook het alarmnummer 112 te bellen bij een 'heterdaadsituatie'. Een 'heterdaadsituatie' is wanneer een dader tijdens het plegen van een strafbaar feit gezien wordt.

Voor overige gevallen (als er geen spoed is) belt u voor de:

 • Ambulance: (071) 523 32 33
 • Brandweer: (088) 246 5000
 • Politie: (0900) 8844
 • Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek: (0252) 240 212

Politie

In de gemeente Teylingen is helaas, net zoals in andere plaatsen, sprake van criminaliteit. Als u slachtoffer bent geworden van bijvoorbeeld diefstal of vandalisme, meldt u dit dan bij de politie in uw woonplaats. De politie is ook bereikbaar via de website http://www.politie.nl/.

1-1-2 daar pak je ook daders mee!

De oude campagne met de slogan '1-1-2 als het om mensenlevens gaat' heeft er voor gezorgd dat vrijwel iedereen in Nederland het nummer kent. Maar de slogan heeft ook voor misverstanden gezorgd.
Veel mensen denken dat het nummer alleen bedoeld is voor noodgevallen, waarbij mensenlevens op het spel staan terwijl het nummer juist bedoeld is in gevallen wanneer elke seconde telt. Een misdrijf op heterdaad is zo’n geval. Daarbij gaat het niet alleen om zware mishandelingen, maar ook om bijvoorbeeld de diefstal van een fiets of de vernieling van een bankje in het park.
U kunt een actieve rol spelen in de veiligheid van uw eigen woon- en leefomgeving. Niet alleen door direct 112 te bellen als u onraad ziet of getuige bent van een misdrijf, maar ook door in actie te komen. Bijvoorbeeld door foto’s te maken of een verdachte in de gaten te houden tot de politie er is.

Bureau Sassenheim:

Wilhelminalaan 25 (in het gemeentekantoor)

Alleen op afspraak via (0900) 8844

Balie politie
U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844.
De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim.

Het bureau Teylingen valt onder het politieteam Noordwijk-Teylingen, Duinwetering 101, 2203 HM Noordwijk

Openingstijden:

 • Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 21.00 uur
 • Zaterdag en zondag van 09.00 - 18.00 uur

Andere mogelijkheden voor het doen van aangifte:

 • via internet op http://www.politie.nl/. Dit kan bij zogenaamde eenvoudige misdrijven, waarbij er geen zicht is op een dader;
 • telefonisch via (0900) 8844. Dit kan bij zogenaamde eenvoudige misdrijven, waarbij er geen zicht is op een dader;
 • op afspraak. U kunt een afspraak maken voor het doen van aangifte op het politiebureau van uw keuze. Hiervoor belt u met (0900) 8844 en maakt een afspraak op het gewenste moment waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen en die van de politie.

Het politieteam werkt met wijkagenten. Deze buurtagent concentreert zich op wat er lokaal gebeurt en werkt dicht bij de mensen.
Een wijkagent is een ervaren politieman of -vrouw, die een groot deel van zijn of haar werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Zo overlegt de wijkagent met instanties over problemen in 'zijn' of 'haar' wijk en over oplossingen. De wijkagent surveilleert en draait ook avond- en nachtdiensten. De wijkagent onderhoudt onder andere contact met burgers (slachtoffers), gemeente en diverse andere instellingen (zoals sportverenigingen, woningbouwvereniging, horeca, jongerenwerkers en RIAGG).
Het belangrijkste gereedschap van de wijkagent is informatie. Informatie die ú kunt geven. U kunt met vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw woonomgeving bij de wijkagent terecht. Maar ook uw eigen ideeën en initiatieven kunnen zeer waardevol zijn.
Meer informatie over wijkagenten in Teylingen en in de eenheid Den Haag vindt u op de website van de politie district Leiden - Bollenstreek.

U kunt ook via internet aangifte doen. Dit is mogelijk bij diefstal van een fiets of bromfiets, auto-inbraak en vernielingen. Voorwaarde voor het doen van aangifte via internet is dat er geen sprake mag zijn van geweld tegen personen, indicatie van een mogelijke dader, sporen (m.u.v. braakschade), zware emotionele betrokkenheid en vermissing van reisdocumenten en/of rijbewijs.
Aangifte via internet. Het doen van aangifte via internet neemt ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag. Uw aangifte komt automatisch bij het juiste korps terecht.

Brandweer

Op 1 januari 2011 zijn 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en de regionale brandweer Hollands Midden opgegaan in één brandweerorganisatie: Regionale Brandweer Hollands Midden.

Regionale brandweer Hollands Midden
Postbus 1123
2302 BC Leiden
Tel: 088-2465000
info@brandweer.vrhm.nl

De Brandweer Hollands Midden is verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de Veiligheidsregio Hollands Midden. De Veiligheidsregio Hollands Midden omvat de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven- Reeuwijk, Bergambacht, Boskoop, Nederlek, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Teylingen, Oegstgeest, Gouda, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Noordwijk, Vlist, Lisse, Noordwijkerhout, Hillegom, Rijnwoude, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

 • Meer informatie over de brandweer.

Ambulance

Meldkamer ambulancevervoer:
Rooseveltstraat 4a
2321 BM Leiden
Telefoon: (071) 523 32 33

Regionale Ambulance Dienst (RAD) Hollands Midden
Gooimeerlaan 25
2317 JZ Leiden
Telefoon: (071) 366 15 50
E-mail: info@radhm.nl
Website: http://www.radhm.nl/

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek

Rijnsburgerweg 4b
2215 RA Voorhout (op het terrein van de BNS)
Telefoon: (0252) 240 212

De Huisartsenpost Duin- en Bollenstreekt biedt huisartsgeneeskundige spoedzorg buiten de dagpraktijktijden van de huisartsen in de Duin- en Bollenstreek. De huisartsenpost werkt uitsluitend op afspraak. U belt daarom altijd eerst voordat u naar de huisartsenpost toe kunt komen. Houdt u daarbij de volgende gegevens bij de hand:

 • Zorgverzekeringspas
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Actueel medicatie overzicht
 • Legitimatie

Openingstijden:

 • maandag t/m vrijdag  17.00 uur tot 08.00 uur;
 • weekenden: vrijdag  17.00 uur tot maandag 08.00 uur;
 • erkende  feestdagen: continu

Voor meer informatie: www.huisartsenpostduinenbollenstreek.nl.