Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is niet alleen lichamelijk geweld en mishandeling. Ook vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik en financiële uitbuiting zijn vormen van huiselijk geweld. Het geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dit kan de eigen partner zijn, een ander gezinslid, iemand uit de familie, een huisvriend of een ex-partner. Huiselijk geweld komt veel voor en is zeer ingrijpend. Soms is het geweld eenmalig, soms duurt het maanden of zelfs jaren. Huiselijk geweld is moeilijk op te sporen, omdat het ‘achter gesloten deuren’ plaatsvindt.

Nieuwe wet voor aanpak huiselijk geweld

Vanaf 1 januari 2009 kan een pleger van huiselijk geweld een huisverbod opgelegd krijgen. Een huisverbod betekent dat de pleger van het geweld tien dagen het huis niet in mag en geen contact op mag nemen met de achterblijvers. In de tien dagen van het huisverbod wordt hulp geboden aan de uithuisgeplaatste, de achterblijvende partner en aan de kinderen. Als na die tien dagen nog steeds sprake is van dreiging, dan kan het huisverbod worden verlengd met nog eens 18 dagen. De politie handhaaft het huisverbod. Houdt de pleger van het geweld zich niet aan de afspraken, dan kan een gevangenisstraf van maximaal twee jaar worden opgelegd.

Steunpunt Huiselijk Geweld

Zuid-Holland Noord heeft een regionaal Steunpunt Huiselijk Geweld.

Acuut gevaar

Bij acuut gevaar: bel het alarmnummer 112 (politie, ambulance).