Gladheid en strooiroutes

Wat doet de gemeente tegen gladheid?

De gemeente strooit op doorgaande wegen, kruispunten, viaducten en bruggen en bus- en fietsroutes. De overige wegen worden doorgaans niet gestrooid, dus daar kan het glad zijn onder winterse omstandigheden.

Tips voor gladheidsbestrijding

  •     Veeg de stoep en strooi matig met zout. Dat is beter voor het milieu en de bomen en planten.
  •     Veeg de sneeuw van uw stoep niet midden op de weg, maar langs de kant. Anders kunnen gladde plekken ontstaan, die vooral de fietsers in gevaar brengen.
  •     De plaatsen waar u sneeuw en ijs verwijderd hebt, kunt u bestrooien met zand of zaagsel. Zo vermijdt u dat het daar opnieuw glad wordt. Help buren die zelf niet in staat zijn om hun straatje schoon te houden.
  •     Maak vooral putten in de goot voor uw huis sneeuwvrij. Bij dooi kan het water makkelijker weg.