Buitengewoon opsporingsambtenaar

In de gemeente Teylingen werken vier Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's).

Zij houden zich onder meer bezig met handhaving van: opruimplicht hondenuitwerpselen, aanlijngebod (APV), afvalstoffenverordening, uitstalling van reclame (objecten), zwerfafval, ruimen fietsen bij station, overhangend groen en parkeerexcessen (autowrakken, aanhangwagens) etc.

De BOA’s signaleren tijdens hun rondes vaak knelpunten die direct kunnen worden opgelost, waardoor meldingen worden voorkomen. Ook gaat van hun aanwezigheid in de kernen een preventieve werking uit. Zonodig wordt een procesverbaal geschreven.

Bij alles wat ze doen, kijken ze naar veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Het eigen gedrag van de burgers speelt daarbij een belangrijke rol. Iedereen vindt het immers fijn om in een veilige en nette omgeving te wonen. Met vragen, meldingen en/of klachten over de leefomgeving kunt u bij de Buitengewoon Opsporingsambtenaren terecht via het centrale nummer van de gemeente: 14 0252.

Twitter

Volg de boa's van de gemeente Teylingen op twitter.